Jesteś tutaj: Strona główna > Kontakt

Adres do korespondencji
Radio KOLOR 103 FM
ul. Narbutta 41/43
02-536 Warszawa

Studio
tel.: (22) 622 65 55
e-mail: radiokolor@radiokolor.pl

Sekretariat
tel.: (22) 507 63 63
fax.: (22) 507 63 64
e-mail: sekretariat@radiokolor.pl

Newsroom
tel: (22) 507 63 50
e-mail: info@radiokolor.pl

MFM Sp. z o. o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospod.KRS
nr KRS: 0000035151
NIP: 526-020-40-21
Regon: 012596970
Kapitał zakładowy: 4 154 250,00

Biuro Reklamy
tel.: (22) 507 63 63
fax.: (22) 507 63 64

Impact Media Sp. z o. o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000133640
NIP: 781-17-94-807
Regon: 634400042
Kapitał Zakładowy: 250 000,00