Wydarzyło się coś ważnego?

Na Żoliborzu problem mieszkaniowy nie istnieje?

W ramach pomocy mieszkaniowej w 2023 roku przygotowaliśmy i przekazaliśmy oczekującym klucze do 41 lokali mieszkalnych. Na koniec roku w żoliborskim rejestrze znajdowało się tylko 27 rodzin – najwięcej, bo 10 stanowiły jednoosobowe gospodarstwa domowe. Dodatkowym mieszkaniem wsparliśmy także Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz dwoma – Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.

Pod koniec 2023 roku na mieszkanie oczekiwało także siedem rodzin 2-osobowych, pięć – 3-osobowych, trzy – 4-osobowe i pod jednej 5-cio i 6-osobowe. W żoliborskim zasobie mamy łącznie 1516 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 72 610 m² oraz 176 lokali użytkowych o powierzchni 16 234 m².

– Staramy się na bieżąco pozyskiwać środki finansowe, aby remontować mieszkania, które możemy następnie przeznaczyć osobom potrzebującym. Przygotowaliśmy do zasiedlenia 33 lokale wydatkując na ten cel ponad milion zł. Największy udział wśród oczekujących na mieszkanie z zasobu Miasta stanowią osoby mieszkające w pojedynkę, ale dzięki naszym aktywnym działaniom kolejka oczekujących jest coraz krótsza. I jak na koniec roku było to 27 rodzin, tak już w połowie stycznia udało nam się wydać kolejne skierowania do zawarcia umowy najmu. Dzięki temu skróciliśmy listę oczekujących do 17 gospodarstw domowych. W stosunku do stycznia 2019 roku, w którym na mieszkania czekały 104 gospodarstwa domowe, to znaczący sukces – mówi Agata Marciniak-Różak, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Duży lokal – o powierzchni ponad 97 m² przekazaliśmy dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które zajmuje się realizacją zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dwa kolejne lokale o łącznej powierzchni niespełna 90 m² przeznaczyliśmy na cele społeczne oddając do dyspozycji Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, wspierającego osoby w kryzysie bezdomności.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się zbycie lokalu mieszkalnego przy al. Wojska Polskiego 29.Nie mogliśmy go przeznaczyć na realizację spraw z rejestru osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej. Pomimo niewielkiego metrażu, sprzedaliśmy go w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 271.372,86 zł. Zaletą tego lokalu jest niewątpliwie lokalizacja i dobre połączenie komunikacyjne z centrum Warszawy.

Sprawy mieszkaniowe

W ubiegłym roku otrzymaliśmy 122 wnioski o udzielenie pomocy mieszkaniowej. Widoczna jest tendencja wzrostowa w ostatnich pięciu latach. W stosunku do 2019 roku liczba wniosków zwiększyła się o 33 proc. Najwięcej (49) dotyczyło regulacji tytułu prawnego do lokalu oraz najmu na czas nieokreślony, a pozostałe to zamiany mieszkań lub najem lokalu w zasobie TBS. Wydaliśmy łącznie 77 skierowań do zawarcia umowy najmu.

Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Żoliborz prowadzi także sprawy związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku wpłynęły do nas 683 wnioski o dofinansowanie czynszu, z których 616 rozpatrzyliśmy pozytywnie. Kwota przyznanych świadczeń wyniosła ponad milion zł. Koszty utrzymania mieszkań rosną, co widoczne jest w kwocie wydatkowanych środków. W odniesieniu do 2019 roku to wzrost o ponad 50 procent. Dodatkowo, w lokalach mieszkalnych m.st. Warszawy na terenie Żoliborza z powodu niskich dochodów, obniżyliśmy czynsz 115 rodzinom, ze 124 ubiegających się.

Stale współpracujemy z innymi dzielnicami i w ubiegłym roku w ramach wzajemnej pomocy przekazaliśmy dzielnicy Białołęka 4 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej ponad 179 m², w zamian otrzymaliśmy mniejsze lokale, na które jest największe zapotrzebowanie w dzielnicy Żoliborz.

Udostępnij ten artykuł!

Najnowsze podcasty

Daj nam znać!

Coś ciekawego wydarzyło się w Warszawie lub okolicach? 
Warto nagłośnić ciekawą inicjatywę? Może urzędnicy się nie popisali? 

Poinformuj o tym dziennikarzy Radia Kolor! 
Z przyjemnością zajmiemy się Twoim tematem.
W razie potrzeby – gwarantujemy anonimowość.