Wydarzyło się coś ważnego?

Ostatnia w Polsce uchwała przeciwko „ideologii LGBT” nieważna

fot. pixabay

6 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność ostatniej w Polsce uchwały przeciwko „ideologii LGBT” przyjętej przez gminę Mordy (powiat siedlecki, województwo mazowieckie)

Uchwała Rady gminy Mordy obowiązywała od 2019 roku i dotyczyła sprzeciwu rady wobec „wojny ideologicznej”, która ma w Polsce wywołać „rewolucję kulturalną” stosując przy tym „homopropagandę”. Kontrowersyjna uchwała we wrześniu 2023 roku została zaskarżona do sądu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż w tej sprawie nie chciał wcześniej interweniować wojewoda mazowiecki, jak i sama rada gminy Mordy nie reagowała na pisma RPO.

W wydanym wyroku WSA w Warszawie stwierdził, że uchwała rady wychodzi z ram deklaracji i stanowi akt władczy, mający realne skutki prawne i jest przekroczeniem uprawnień posiadanych przez samorząd gminny. Dodatkowo, akt gminy Mordy ingeruje w godność i życie prywatne osób LGBT, łamiąc zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym, będąc sprzeczną z zasadą równości wobec prawa.

Wyroki sądów (jak ten Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i te październikowe z Naczelnego Sądu Administracyjnego) świadczą o tym, że prawa człowieka osób LGBT+ są traktowane w Polsce coraz poważniej. Bardzo nas to cieszy, jednak będziemy walczyć o konkretne przepisy stojące na straży tych praw, np. w zakresie mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT+ – mówi Olga Plesińska z “Equality Watch”.

Uchwała gminy Mordy to była ostatnia obowiązująca “uchwałą przeciwko ideologii LGBT” w Polsce. W mocy pozostaje jeszcze 10 Samorządowych Kart Rodziny i jedna uchwała własna.

W walkę z tzw. “strefami wolnymi od LGBT” zaangażowana jest Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch”, której organizacją członkowską jest Kampania Przeciw Homofobii.

Udostępnij ten artykuł!

Najnowsze podcasty

Daj nam znać!

Coś ciekawego wydarzyło się w Warszawie lub okolicach? 
Warto nagłośnić ciekawą inicjatywę? Może urzędnicy się nie popisali? 

Poinformuj o tym dziennikarzy Radia Kolor! 
Z przyjemnością zajmiemy się Twoim tematem.
W razie potrzeby – gwarantujemy anonimowość.