Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 222 562 562

Napisz do nas

Włącz radio

Kolorszop

Wieczór Ekspertów: 500 lecie reformacji Kościoła Ewangelickiego

Dodano: 2017-10-23 11:31:27

W 2017 roku świat mówi o 500 latach Reformacji. Kościół luterański w Polsce włącza się w ogólnoświatowe obchody na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Poprzez planowane działania chce zwrócić uwagę na wartości, które przyniosła Reformacja...


W 2017 roku świat mówi o 500 latach Reformacji. Kościół luterański w Polsce włącza się w ogólnoświatowe obchody na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Poprzez planowane działania chce zwrócić uwagę na wartości, które przyniosła Reformacja tzn.:

- wolność w relacji z Bogiem, promowanie krytycznego myślenia, szczególnie wobec narzucanych autorytetów;

- wolność sumienia, edukację i odpowiedzialność w życiu indywidualnym i wspólnotowym;

- promowanie współpracy i udziału osób świeckich w życiu Kościoła, dbałość o przejrzystość struktur organizacyjnych Kościoła na wszystkich poziomach i kształtowanie świadomości obywatelskiej.

Kościół Luterański uważą, że różnorodność jest wartością samą w sobie. Każdy człowiek niezależnie od koloru skóry, wyznania, poglądów i pochodzenia ma swoją godność i należy mu się szacunek, a miarą naszej dojrzałości jest nasz stosunek do tych, którzy są mniejsi i słabsi. W reformacyjny jubileusz włączają się nie tylko Kościoły ewangelickie, lecz także liczne organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, uczelnie różnych szczebli, placówki kultury i wielu innych animatorów życia publicznego. Tym samym pokazują, że Reformacja była i jest ruchem obejmującym także i dziś różne aspekty społeczeństwa obywatelskiego.

Inaczej niż w czasach Reformacji, Bóg i wszystko, co z religią związane, przestało być oczywiste, stąd też hasło Centralnych Obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji „Bóg-Wolność-Świat” mogłoby mieć odwrotną kolejność. Widzimy nasz świat, choć inaczej go postrzegamy, poszukujemy wolności, mimo że różnie ją rozumiemy, ale Bóg ..?

Dla wielu mówienie o Bogu jest zbędne, może być prowokacją lub nużącą tradycją uformowaną przez lata przyzwyczajeń. Reformacja – w kontekście jubileuszowym, ale i codzienności – jest jednak dla ewangelików czymś więcej niż zrywem czy okolicznościową autoinscenizacją. Chodzi o coś więcej niż przyjęcie urodzinowe – o współkształtowanie, re-formowanie, ciągłe budowanie i odważne działanie. Nie narzucając nikomu naszej wiary, chcemy pokazać, że Bóg nie jest ideą czy balastem, ale Architektem i Przyjacielem wolności, jest Duchem, który wciąż inspiruje, aby w wolności, którą nauczał Chrystus, zmieniać świat na lepszy – prywatnie, wspólnotowo, lokalnie i globalnie. Tym chcemy się podzielić, dlatego świętujemy 500 lat Reformacji. Do refleksji, dialogu, krytycznego myślenia, zadawania pytań wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

Podziel się:

netgraf.pl