Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 222 562 562

Napisz do nas

Włącz radio

Kolorszop

Narodowy Instytut Leków - czym się zajmuje?

Dodano: 2018-10-19 14:51:44

Narodowy Instytut Leków jest instytutem badawczym, który od 67 lat z powodzeniem realizuje zadania z zakresu polityki zdrowotnej państwa. Ściśle współpracuje z organami państwowymi oraz aktywnie działa w strukturach europejskich.


W swoich działaniach łączy różnorodne dziedziny nauk o życiu, np. farmację, mikrobiologię, epidemiologię, farmakologię, chemię czy biologię molekularną.

Instytut  prowadzi badania związane z kontrolą jakości leków, dzięki czemu pacjenci mogą mieć pewność co do ich bezpieczeństwa i skuteczności, potwierdza także bezpieczeństwo wyrobów medycznych, np. strzykawek, opatrunków czy elektrod do EKG, opracowuje nowe metody badań leków i suplementów diety. Jest także zaangażowany w wykrywanie sfałszowanych leków oraz identyfikację nowych substancji psychoaktywnych w tzw. dopalaczach.

Projekty badawczo-rozwojowe Instytutu bezpośrednio przekładają się na rozwój gospodarczy w Polsce, z kolei działalność naukowo-badawcza skupia się przede wszystkim na projektowaniu i badaniu nowych substancji czynnych oraz poszukiwaniu naturalnych związków mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu pacjentów, co zaowocowało między innymi odkryciem nowych cząsteczek wykorzystywanych w walce z nowotworami.

Instytut prowadzi szeroko zakrojoną działalność ekspercką, konsultacyjną i edukacyjną. Wśród takich projektów warto wskazać Narodowy Program Ochrony Antybiotyków finansowany ze środków Ministra Zdrowia.

Oporność patogenów bakteryjnych na antybiotyki to jeden z największych problemów współczesnej medycyny i zdrowia publicznego na świecie, dlatego głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów narażonych w coraz większym stopniu na zakażenia bakteriami opornymi na antybiotyki.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków realizowany jest głównie poprzez edukację personelu medycznego i społeczeństwa. W ramach tych działań odbywają m.in. spotkania i warsztaty, w których uczestniczyło już kilka tysięcy osób, w tym lekarze, pielęgniarki i studenci kierunków medycznych. Z kolei pacjenci mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stosowania antybiotykow na stronie internetowej. 

Realizacja Programu polega także na monitorowaniu zużycia antybiotyków, zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje lekooporne oraz pozaszpitalnych zakażeń inwazyjnych (np. sepsy).

 

Podziel się: