Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 222 562 562

Napisz do nas

Włącz radio

Kolorszop

Czym wyróżnia się zespół placówek oświatowych fundacji ETO?

Dodano: 2019-01-04 11:21:05

Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki” powstało w 2013 r., a rok później Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego. Placówki powstały z inicjatywy założonej w 2008 r. Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” (ETO). Idea Fundacji ETO nawiązuje do tradycji warszawskiej społeczności ewangelickiej. Realizują spójny, oparty na tych samych założeniach program dydaktyczno-wychowawczy.


Podstawy funkcjonowania placówek Fundacji ETO

 • Wieloaspektowy rozwój.
 • Szacunek i godność.
 • Odpowiedzialność za własne zachowanie i kształcenie.
 • Wewnętrzna motywacja do nauki.
 • Ocenianie zaangażowania, nie tylko efektów.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Wprowadzanie zasad zamiast stawiania fizycznych barier.
 • Współpraca z rodzicami.

Wartości

Opierając się na uniwersalnych chrześcijańskich wartościach: pracowitości, tolerancji oraz szacunku wobec innych, chcemy wspierać budowanie indywidualnej tożsamości dziecka w duchu prawdy, dobra i piękna. Kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności współdziałania, wzajemnego wspierania się oraz odpowiedzialności.

Autorski program

Koncepcja pracy placówek Fundacji ETO zakłada wszechstronny rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego przekazywania wartości, a także kształtowania umiejętności matematycznychmuzycznychruchowych i językowych. Stała się ona podstawą do stworzenia autorskiego programu, opisującego wszystkie podejmowane przez nas działania i rozbudowanego o nowe pomysły. Dzieci różnią się między sobą zdolnościami, zainteresowaniami, sposobem przyswajania informacji. Naszym celem jest pobudzanie, wzmacnianie i rozwijanie tych indywidualnych predyspozycji. Podkreślając mocne strony i wykorzystując naturalny potencjał dzieci wynikający z chęci poznawania świata, staramy się budować wewnętrzną motywację do nauki.

Nasz program to:

 • rozwijanie umiejętności planowania i samodzielności przy wykorzystywaniu założeń pedagogiki planu daltońskiego
 • codzienny kontakt z językiem angielskim
 • zajęcia ruchowe/rekreacja na dworze
 • rozszerzony program edukacji muzycznej
 • rozwijanie kompetencji matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
 • nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne słowa i czyny, uczenie szacunku dla otoczenia, środowiska i innych ludzi
 • wyszukiwanie i wspieranie naturalnych predyspozycji i talentów dziecka
 • edukacja nastawiona na współpracę z rodziną dziecka.

Podziel się: