Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 222 562 562

Napisz do nas

Włącz radio

Kolorszop

Stop rasizmowi w pracy!

Dodano: 2019-12-11 15:56:30
mat. prasowe
mat. prasowe

„Stop rasizmowi w pracy”, to ogólnopolski projekt, którego głównym celem jest uświadomienie pracodawcom / przedsiębiorcom, iż zjawisko rasizmu w miejscu pracy jest zjawiskiem bardzo często występującym. Dotyczy on wielu aspektów życia zawodowego, jednak w tym, konkretnym projekcie –  skupia się na pracownikach fizycznych z Azji oraz Europy Wschodniej. Dotyczy to m.in. obywateli Indii, Malezji, Nepalu, Ukrainy, Gruzji, Białorusi.


Pomimo, iż na arenie międzynarodowej Polska deklaruje, iż jest krajem tolerancyjnym to jednak bardzo powszechnym zjawiskiem jest brak tolerancji oraz akty rasizmu w miejscach pracy, gdzie znajdują się pracownicy innego koloru skóry, innej religii czy kultury.

W latach transformacji ustrojowej to polscy emigranci szukali lepszego życia m.in. w krajach skandynawskich, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, a nawet Australii. Wówczas polska społeczność spotykała się wielokrotnie z rasizmem ze strony obywateli krajów do których przybywała.

Do projektu zaproszono Ambasadorów, związanych z różnymi dziedzinami życia. Ich udział ma uświadomić opinię publiczną, iż taka postawa jak rasizm w miejscu pracy jest niedozwolona.

Szacunek należy się każdemu

Kampania ma również na celu uczulić firmy zatrudniające cudzoziemców, które pomimo, że w swoim statusie mają wpisane wsparcie dla pracowników z zagranicy to niestety często na szczeblach niższych stanowisk dochodzi do przykładów braku tolerancji.

Za projektem kampanii stoją dwie kobiety: Renata Wozba i Marlena Svensson – założycielki grupy T2S, od lat związane z biznesem krajowym i międzynarodowym. To właśnie na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwijając firmy napotykały wielokrotnie na postawy niektórych firm, świadczące o nietolerancji wobec pracowników ze Wschodu czy Azji. Pomimo ogromnego zapotrzebowania w Polsce na tego rodzaju pracowników często słyszały, iż „Takich” osób nie zatrudnimy bo…

Obie podróżowały po Azji i Wchodzie aby poznać bliżej tamtejszą kulturę i obyczaje, by finalnie móc zatrudniać tamtejszą społeczność na projektach w całej Polsce.

Dziś są uznanymi w tej branży na polskim rynku. Bardzo ważna jest dla nich odpowiedzialność społeczna biznesu, równouprawnienie, tolerancja zarówno wobec kobiet jak i mężczyzn.

Wiedzą, że za rozwojem ich grupy T2S stoją ludzie. Dlatego bardzo angażują się w poprawienie ich bytu w Polsce, poprzez m.in. wsparcie legalizacji ich pobytu oraz pozwoleń na pracę, bardzo często borykając się skostniałym systemem administracyjnym polskich urzędów. Wspierają swoich pracowników również w znalezieniu zapewniając mieszkań a także w pomocy członkom ich rodzin.

Stąd zrodził się pomysł i głęboka potrzeba stworzenia projektu, kampanii, która ma szerokie przesłanie. Kampania, która uczy być tolerancyjnym w pracy, która stwarza sytuacje, w których inaczej powinno się spostrzegać ludzi, którzy może i prości jednak mający ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, ponieważ to oni, nikt inny są siłą roboczą, która ów gospodarkę napędza.

Podziel się:

netgraf.pl