Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 508 999 103

Napisz do nas

Włącz radio

Studio 103

Najpopularniejsze załączniki do PIT-36L

Dodano: 2021-03-29 14:45:22
fot. artykuł sponsorowany
fot. artykuł sponsorowany

Jednym z elementów obowiązku zeznaniowego, którego dopełniają podatnicy, może być konieczność przygotowania załączników. W takim wypadku, do uregulowania swoich zobowiązań wobec organów podatkowych nie wystarczy już tylko deklaracja, ale potrzebne są dodatkowe dokumenty.


Jakie najpopularniejsze załączniki funkcjonują przy PIT-36L i do czego służą te druki?

PIT/B - pierwszym z omawianych załączników, które są możliwe do złożenia przy PIT-36L, jest informacja o wysokości dochodu (lub poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, który osiągnięto (lub w przypadku straty poniesiono) w danym roku podatkowym. W załączniku podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą będą wskazywali swoje przychody, koszty, dochody lub straty z działalności prowadzonej samodzielnie oraz w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi, w których są wspólnikami.

PIT/ZG - to informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy obejmująca również zapłacony podatek w roku podatkowym. Ten załącznik będzie służyć wszystkim podatnikom, którzy rozliczają PIT-36L i w danym roku podatkowym uzyskali dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, ale wykonywanej za granicą lub też ze źródeł przychodów położonych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce (zgodnie z art. 30c ust 4 i 5 ustawy o PIT). W tym dokumencie należy zawrzeć wszystkie dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granicą. Jeżeli przychody/dochody były uzyskiwane w kilku państwach, dla każdego z nich należy złożyć oddzielny załącznik.

PIT/BR - ten załącznik do PIT-36L już swoją nazwą wskazuje, że będzie dotyczył działalności B+R, czyli badawczo-rozwojowej. Stanowi on informację o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów, właśnie na tego rodzaju (badawczo - rozwojową) działalność w danym roku podatkowym. Załącznik służy podatnikom, którzy uzyskali przychody z działalności gospodarczej i chcą skorzystać z ulgi z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, czyli z odliczenia od podstawy podatku dochodowego określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych na B+R. Ulga ta zwana jest potocznie ulgą B+R. Należy jednak pamiętać, że tylko określone koszty mogą zostać odpowiednio zakwalifikowane w ramach tej kategorii.

PIT/DS - ten załącznik do deklaracji PIT-36L, służy dla odmiany podatnikom zajmującym się uzyskiwaniem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej i stanowi informację o wysokości dochodu lub straty z tego tytułu w danym roku podatkowym. Załącznik składają podatnicy, którzy nie tylko uzyskują przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ale również ustalają swój dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub odpowiednio podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Załącznik może dotyczyć zarówno działalności prowadzonej indywidualnie, wspólnie z innymi podatnikami oraz w formie spółki niebędącej osobą prawną. Załącznik pozwala na wykazanie przychodów, kosztów dochodów lub straty z działalności.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Podziel się:

netgraf.pl