Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 508 999 103

Napisz do nas

Włącz radio

Studio 103

Czy polisa OC pomoże przy każdej szkodzie? Sprawdź, ile wynosi koszt polisy OC!

Dodano: 2022-07-11 12:31:07
fot. artykuł sponsorowany
fot. artykuł sponsorowany

Podstawowym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego przeznaczonego dla pojazdów i ich właścicieli jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, powszechnie nazywane OC. Właściciel samochodu musi je wykupić, a obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jakie ryzyka obejmuje OC i czy polisa ta będzie pomocna przy każdej szkodzie bez wyjątku?


Zakres ochrony w ubezpieczeniu OC pojazdu

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 roku wskazuje, że OC to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Obejmuje ryzyko spowodowania szkód osobowych i majątkowych w ruchu drogowym.

Artykuł 25 stanowi ponadto, że ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uwzględnia zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Za granicą OC zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej, jaki jest wymagany przez dane państwo, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie – w zależności od tego, który z nich jest szerszy.

Kiedy polisa OC zapewni pokrycie szkód?

Zasadniczo fakt posiadania ważnego ubezpieczenia OC pojazdu powinien chronić kierującego ubezpieczonym autem przed finansowymi konsekwencjami szkód osobowych i majątkowych wywołanych w trakcie poruszania się nim.

Z ubezpieczenia OC będzie przysługiwać odszkodowanie, jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem będą zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę będącą następstwem:

 •     śmierci,
 •     uszkodzenia ciała,
 •     rozstroju zdrowia,
 •     utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Co ciekawe, za szkodę powstałą w trakcie ruchu pojazdu ubezpieczonego uważane są także szkody, jakie zaistniały podczas lub w związku z:

 •     wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego,
 •     bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu,
 •     zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Niezależnie od tego, czy kierujący autem jest jego właścicielem czy współwłaścicielem albo po prostu pożyczył samochód na innych zasadach, ubezpieczenie OC obejmie odpowiedzialnością cywilną każdą osobę, która w okresie trwania odpowiedzialności wyrządziła szkodę w związku z prowadzeniem pojazdu.

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkód?

Są sytuacje, w których pomimo wykupienia ubezpieczenia OC towarzystwo nie będzie odpowiadało za szkody ani nie będzie wypłacało w związku z nimi odszkodowania. Będzie tak w przypadku szkód:

 •     Polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez kierującego posiadaczowi pojazdu, w tym w sytuacji, w której posiadacz pojazdu, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu, w którym doszło do szkody.
 •     Powstałych w związku z przewożeniem za opłatą ładunków, przesyłek lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu.
 •     Polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.
 •     Polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Regres ubezpieczeniowy – kiedy ubezpieczyciel wystąpi o zwrot wypłaconego odszkodowania?

Może się zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa pokryje szkody z OC, ale wystąpi do kierującego pojazdem mechanicznym o zwrot wypłaconego odszkodowania. Ma to miejsce, jeśli kierujący:

 •     Wyrządził daną szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
 •     Wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa.
 •     Nie miał prawa jazdy odpowiedniej kategorii, z wyjątkiem przypadków, gdy chodzi o ratowanie życia ludzkiego lub mienia czy o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.
 •     Zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak widać, istnieje wiele sytuacji, w których ubezpieczenie OC „nie zadziała”, a szkody będą musiały być zrekompensowane z kieszeni ubezpieczonego. Niemniej jednak i tak nie oznacza to, że można zaprzestać ubezpieczania pojazdu. Nadal pozostaje ono obowiązkowe.

Chcąc dowiedzieć się, ile będzie kosztować polisa OC, wypełnij pola formularza, jakie zawiera kalkulator ubezpieczenia samochodu. To narzędzie dostępne jest na stronie towarzystwa UNIQA, a wykupienie w ten sposób ubezpieczenia OC online pozwoli zaoszczędzić nawet 15 proc. na składce.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Podziel się:

netgraf.pl
Request Object ( [_requested_with:protected] => [_method:protected] => GET [_protocol:protected] => HTTPS [_referrer:protected] => [_route:protected] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => polecamy/r// [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [title] => .* ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => recommend [controller] => recommend [action] => show ) [_route_regex:protected] => #^polecamy/r/(?P<id>[^/.,;?\n]++)/(?P<title>.*)$#uD ) [_response:protected] => Response Object ( [_status:protected] => 200 [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_cookies:protected] => Array ( ) [_protocol:protected] => HTTPS ) [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_directory:protected] => recommend [_controller:protected] => recommend [_action:protected] => show [_uri:protected] => polecamy/r/771/czy-polisa-oc-pomoze-przy-kazdej-szkodzie-sprawdz-ile-wynosi-koszt-polisy-oc [_external:protected] => [_params:protected] => Array ( [id] => 771 [title] => czy-polisa-oc-pomoze-przy-kazdej-szkodzie-sprawdz-ile-wynosi-koszt-polisy-oc [uri] => polecamy/r/771/czy-polisa-oc-pomoze-przy-kazdej-szkodzie-sprawdz-ile-wynosi-koszt-polisy-oc [route] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => polecamy/r/<id>/<title> [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [title] => .* ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => recommend [controller] => recommend [action] => show ) [_route_regex:protected] => #^polecamy/r/(?P<id>[^/.,;?\n]++)/(?P<title>.*)$#uD ) ) [_get:protected] => Array ( ) [_post:protected] => Array ( ) [_cookies:protected] => Array ( ) [_client:protected] => Request_Client_Internal Object ( [_previous_environment:protected] => [_cache:protected] => [_allow_private_cache:protected] => [_request_time:protected] => [_response_time:protected] => 1670224145 ) ) </div> </body> </html>