Wydarzyło się coś ważnego?

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu radiokolor.pl

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI

1.1. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej https://radiokolor.pl oraz omawia prawa i możliwości przysługujące tym osobom.

1.2. Dodatkowo przedstawiamy, w jaki sposób korzystamy z plików cookies (ciasteczek) w kontekście funkcjonowania serwisu.

1.3. Ta polityka stanowi realizację wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 1. KIM JESTEŚMY

2.1. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Impact Media sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 41/43, 02-536 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000133640. Nasze dane identyfikacyjne to: NIP: 781-17-94-807, kapitał zakładowy: 637 500 PLN.

Zgodnie z przepisami RODO, jesteśmy administratorem danych osobowych użytkowników serwisu.

2.2. W sprawach dotyczących danych osobowych można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres mailowy: sekretariat@radiokolor.pl lub korzystając z dostępnego formularza kontaktowego na stronie internetowej. Można także wysłać tradycyjny list na podany adres siedziby.

 1. PRZETWARZANE DANE I ZASADY PRZETWARZANIA

3.1. Przetwarzamy dane osobowe w celu:

3.1.1. Świadczenia usług udostępniania treści w serwisie, zarządzania kontem użytkownika oraz związanej z nim komunikacji, administrowania, wypełniania obowiązków prawnych,

3.1.2. Realizacji uzasadnionego prawnego interesu.

3.2. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:

3.2.1. Niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3.2.2. Zgody udzielonej także poprzez dobrowolne przekazanie informacji do celów przetwarzania wskazanych powyżej – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

3.2.3. Niezbędności do realizacji obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

3.2.4. Niezbędności do celów realizacji uzasadnionego interesu prawnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.3. Uzasadniony interes prawny obejmuje m.in. dochodzenie lub obronę przed roszczeniami prawnymi oraz wszelkie przetwarzanie danych związane z realizacją celów przetwarzania opisanych powyżej.

3.4. W przypadku żądania podania danych osobowych, poinformujemy osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy, oraz jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH I ICH POWIERZANIE

4.1. Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być przekazywane zaufanym partnerom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

4.2. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane elektronicznie na naszych urządzeniach, zewnętrznych serwerach partnerów oraz częściowo w formie fizycznej w siedzibie firmy.

4.3. Nie przekazujemy danych do przetwarzania podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. OKRES PRZETWARZANIA

5.1. Czas przetwarzania danych osobowych zależy od podstawy przetwarzania. W przypadku:

5.1.1. Niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – jest to czas niezbędny do podjęcia żądanych działań lub realizacji wszystkich obowiązków wynikających z umowy,

5.1.2. Zgody – jest to czas do jej cofnięcia,

5.1.3. Niezbędności do realizacji obowiązków prawnych – jest to czas konieczny do realizacji tych obowiązków,

5.1.4. Niezbędności do celów realizacji uzasadnionego interesu prawnego – jest to czas istnienia uzasadnionego interesu prawnego; w przypadku interesu prawnego polegającego na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami związanymi z umową o świadczenie usług, jest to czas niezbędny do dochodzenia oraz obrony przed takimi roszczeniami.

5.2. Po upływie okresu wskazanego powyżej, dane osobowe, które przetwarzamy, zostaną zniszczone lub usunięte.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

6.1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec dostępowi do danych, które przetwarzamy, osobom nieupoważnionym. Systematycznie analizujemy ryzyko w celu zapewnienia, że dane osobowe są bezpieczne, a proces przetwarzania jest zgodny z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych zgodnie z przepisami prawa.

 1. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE PRZETWARZAMY

7.1. Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługuje prawo do żądania udzielenia informacji o przetwarzaniu danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7.2. W przypadku przetwarzania danych wyłącznie na podstawie uzasadnionego interesu, osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

7.3. Jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje dotyczące procedury składania skargi znajdują się na stronie: https://uodo.gov.pl.

 1. CIASTECZKA

8.1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na urządzeniu użytkownika podczas przeglądania serwisu. Służą one zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz celom statystycznym.

8.2. W odniesieniu do wszystkich odwiedzających, przetwarzamy wyłącznie własne ciasteczka (1st party cookie), niezbędne do prawidłowego działania serwisu, których użytkownik nie może wyłączyć.

8.3. W stosunku do zarejestrowanych użytkowników korzystamy także z własnych ciasteczek (1st party cookie), umożliwiających świadczenie usług dostępu do treści na stronie radiokolor.pl oraz funkcjonalności profilu czytelnika w serwisie. Wykorzystujemy je na podstawie zgody użytkownika oraz naszego uzasadnionego interesu.

8.4. Nie używamy zewnętrznych narzędzi analitycznych opartych na ciasteczkach (cookie), profilujących osoby odwiedzające i dostarczających dane analityczne zewnętrznym podmiotom, takim jak Google czy Facebook.

8.5. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wymienionych ciasteczek jest warunkiem zarejestrowania konta i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli użytkownik nie chce, aby były one używane, może usunąć konto zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 1. ZMIANY POLITYKI

9.1. Regularnie sprawdzamy aktualność niniejszej polityki i możemy ją zmieniać w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie w chwili opublikowania, chyba że wynika z nich coś innego.

9.2. Ostatnia aktualizacja polityki miała miejsce 15 stycznia 2024 r.

 

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI – APLIKACJA MOBILNA RADIA KOLOR 103 FM

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Radia Kolor 103 FM będącej własnością Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 41/43, 02-536 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS: 0000133640;Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Radia Kolor 103 FM będącej własnością Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 41/43, 02-536 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS: 0000133640;NIP: 781-17-94-807, REGON: 634400042 (Impact)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Aplikacją (Aplikacja) w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest oprogramowaniem przystosowanym do zapisania w pamięci Urządzeń Mobilnych, będące narzędziem dedykowanym do odsłuchu Radia Kolor online oraz kontaktu z redakcją Radia Kolor poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, materiałów fotograficznych lub nagrywania wiadomości dźwiękowych.
 2. Urządzeniem mobilnym jest przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem (Urządzenie Mobilne).
 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która zainstalowała Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym (Użytkownik).

§ 2. Instalacja

 1. Aplikacja mobilna Radia Kolor jest do pobrania na urządzenia z systemem Android w sklepie Play: https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.redrockpropaganda.radio
  oraz iTunes:
  https://apps.apple.com/pl/app/radio-kolor/id987229290?l=pl
 2. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik Aplikacji może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. Akceptacja odbywa się podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu korzystania z Aplikacji wymaga ponownej jego akceptacji przez Użytkownika podczas uruchamiania zaktualizowanej wersji Aplikacji.

§ 3. Funkcjonalności

 1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi przesłanie wiadomości tekstowych, materiałów audio, foto i wideo.
 2. Przesyłając wyżej wymienione materiały Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez redakcję Radia Kolor 103 FM na www.radiokolor.pl , na antenie Radia Kolor 103 FM oraz na profilach Radia Kolor w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).

§ 4. Pozostałe

 1. Przesyłając wiadomości tekstowe, materiały audio, foto lub wideo Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ul. Narbutta 41/43.
 2. Impact oświadcza, iż posiada niezbędne prawa do Aplikacji i jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu jak również, że przyznane prawa nie naruszają prawa osób trzecich.
 3. Impact jest właścicielem Aplikacji i żadna część informacji zawartych w Aplikacji nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Impact.
 4. Impact Media Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych do emisji materiału oraz w celu wydania ewentualnie przyznanej nagrody.
 5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne. Wiadomości i materiały, o których mowa powyżej mogą być przesyłane anonimowo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Podanie danych osobowych jest jedynie koniecznie w przypadku chęci wzięcia udziału przez Użytkownika w konkursach organizowanych przez Impact.
 7. Użytkownik aplikacji Radia Kolor przesyłając dane do redakcji Radia Kolor zgadza się na nieodpłatne i niewyłączne przekazanie materiałów (tekst, audio, foto, wideo) na rzecz Impact Media Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez redakcję Radia Kolor, w tym zgadza się na emisję materiałów audio na antenie Radia Kolor 103 FM, w serwisie www.radiokolor.pl oraz na profilach Radia Kolor w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).
 8. Impact Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niemożliwości użycia lub błędnego działania aplikacji Radia Kolor 103 FM oraz nieprawidłowego korzystania z aplikacji przez Użytkownika.

 § 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika jest Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ul. Narbutta 41/43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133640.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do udziału w konkursie.
 4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Użytkowników należy kierować pisemnie listem poleconym na adres Impact Media Sp. Z o.o., ul. Narbutta 41/43, 02-636 Warszawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw:• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo zgłosić do Administratora żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje Administratora do udzielenia Użytkownikowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także na jego żądanie Administrator musi przedłożyć kopię danych osobowych Użytkownika,• prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo żądać od Administratora zmiany danych, jeżeli okaże się, że dane wykorzystywane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,• prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo żądać od Administratora, aby usunął jego dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,• prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika,• prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, Użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,• prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik może pozyskać od Administratora swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.Wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Administrator może zgodnie z prawem odmówić realizacji żądania Użytkownika. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez niego analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Użytkownikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, są osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, z których usług zewnętrznych korzysta Administrator. Informacje o bieżących odbiorcach danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 7. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Użytkowników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora danych

Daj nam znać!

Coś ciekawego wydarzyło się w Warszawie lub okolicach? 
Warto nagłośnić ciekawą inicjatywę? Może urzędnicy się nie popisali? 

Poinformuj o tym dziennikarzy Radia Kolor! 
Z przyjemnością zajmiemy się Twoim tematem.
W razie potrzeby – gwarantujemy anonimowość.