Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 508 999 103

Napisz do nas

Włącz radio

Studio 103

Kontakt

Adres do korespondencji

Radio Kolor 103 FM
ul. Narbutta 41/43
02-536 Warszawa

Studio

Tel.: 508 999 103
E-mail: radiokolor@radiokolor.pl

Sekretariat

Tel.: 222 562 522
fax.: 222 562 523
E-mail: sekretariat@radiokolor.pl

Newsroom

Tel.: 222 562 532
E-mail: info@radiokolor.pl

Biuro Reklamy

Tel.: 222 562 540
fax.: 222 562 523
E-mail: reklama@radiokolor.pl

MFM Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000035151
NIP: 526-020-40-21
Regon: 012596970
Kapitał zakładowy: 4 154 250,00

Impact Media Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000133640
NIP: 781-17-94-807
Regon: 634400042
Kapitał zakładowy: 250 000,00
netgraf.pl